Vsebinski sklopi

Nemški okupator je z namenom popolne germanizacije in nacifikacije dežele ter njenega prebivalstva takoj pričel z izvajanjem različnih raznarodovalnih ukrepov, ki so skupaj z vojnimi razmerami zaznamovali vsa področja javnega in zasebnega življenja.

VERMANŠAFT

Moške člane ŠDZ med 18. in 45. letom starosti so vključevali v vermanšaft (Wehrmannschaft; WM), pomožno vojaško-policijsko formacijo, ki jo je okupator uporabljal zlasti za obhodno-stražarsko službo in podporo širše zastavljenim akcijam preganjanja partizanskih enot. Osnovne enote vermanšafta so bile čete (Sturm), ki jih je sestavljalo 150 do 200 mož. Na nivoju okrožja so bili organizirani polki (Standarte) – za celjsko okrožje polka Celje-zahod (WM Standarte Cilli-West; 56 čet) in Celje-vzhod (WM Standarte Cilli-Ost; 43 čet). Pripadnike vermanšafta so vključevali v osnovno vojaško urjenje ter svetovnonazorski in jezikovni pouk. Slovenci v vermanskih uniformah niso imeli le težav z nemškim poveljevalnim jezikom temveč predvsem z motivacijo, zato je na območjih z bolj razvitim osvobodilnim gibanjem že razmeroma kmalu prihajalo do izogibanja spopadom s partizani ter prvih prebegov in prestopov v partizanske vrste. Jeseni 1944 so tudi na Spodnjem Štajerskem ustanovili t.i. Volkssturm, pomožno vojaško organizacijo, namenjeno obrambi rajha, iz katere pa so na silo vpoklicani Slovenci množično dezertirali.

Stran 1 od 1: 1
Največkrat ogledani
fotografija -...

Celje 1942; Okrožni dan, esesovski polkovnik Otto Lurker, komandant urada policije in varnostne službe, glavni...

več...
fotografija -...

Celje: ob Savinji, zunanji skupinski portret: vojaki

več...
Čelada...

Kovinska vojaška čelada, francoski model M15 "Adrian", ki jo je uporabljala Jugoslovanska vojska pred drugo...

več...

Živilske karte za obleko na ime Štraus M.Milan, učitelj, Kruševac. Za obdobje od 1.10.1941 do 30.9.1942....

več...