12.7.1945

Branje sodbe.

Iskalnik

Predmet:
Naslov:
Opis:
Napisi/Oznake:
Čas nastanka
Kraj nastanka
Avtor
Zgodovina:
Zbirka:
Inventarna:
Zvrst
Material
Tehnika
Klasifikacija
Naslov dodatno:

Vsebinski sklopi

NEMŠKA OKUPACIJA IN UPRAVA

Aprila 1941 so sile Trojnega pakta napadle in razkosale Kraljevino Jugoslavijo. Celje je zasedel nemški okupator, prevzel oblast ter vzpostavil svojo politično, civilno in policijsko upravo.

RAZNARODOVANJE IN ŽIVLJENJE POD OKUPACIJO

Nemški okupator je z namenom popolne germanizacije in nacifikacije dežele ter njenega prebivalstva takoj pričel z izvajanjem različnih raznarodovalnih ukrepov, ki so skupaj z vojnimi razmerami zaznamovali vsa področja javnega in zasebnega življenja.

NARODNOOSVOBODILNI BOJ IN NACISTIČNO NASILJE

Okupaciji in raznarodovalnim ukrepom je kmalu sledil aktivni odpor slovenskega prebivalstva, organiziranega v Osvobodilni fronti ter nastanek prvih partizanskih enot. Na odporniško dejavnost je okupator nemudoma odgovoril z neusmiljenim nasiljem, ki je povzročilo številne žrtve ter najhuje prizadelo zlasti civilno prebivalstvo.

OSVOBODITEV IN POVOJNA REPRESIJA

Maja 1945 je celjsko prebivalstvo po petih letih trpljenja z navdušenjem pozdravilo partizanske osvoboditelje in z vero v lepšo bodočnost pričelo obnavljati domovino. Hkrati je nova oblast pričela z maščevanjem nad sodelavci okupatorja ter ostanki nemške manjšine, kmalu pa je sledil še obračun s političnimi nasprotniki.

Zvrsti muzejskega gradiva

Fotografije
373 enot
Dokumentarno gradivo
149 enot
Muzejski predmeti
82 enot, od tega
8 enot v 3-D tehnologiji
AV gradivo
11 enot (9 pričevanj, 2 odlomka iz dokum. filmov)
Monografije
3 enote