Vsebinski sklopi

Nemški okupator je z namenom popolne germanizacije in nacifikacije dežele ter njenega prebivalstva takoj pričel z izvajanjem različnih raznarodovalnih ukrepov, ki so skupaj z vojnimi razmerami zaznamovali vsa področja javnega in zasebnega življenja.

ŠOLSTVO IN VZGOJA

ŠDZ je s svojimi številnimi uradi posegla na praktično vsa področja življenja in dela civilnega prebivalstva – od skrbi za matere in otroke, organizacije otroškega varstva, šolstva, jezikovnih tečajev, skrbela je za gospodinjski pouk, obrambno in predvojaško vzgojo ter tisto malo šolstva, kolikor ga je okupator ob okupaciji še pustil. Takoj po zasedbi so namreč bile razpuščene vse slovenske, tako srednje kot osnovne šole, novi organizaciji šolstva in nemški šolski politiki pa je bila namenjena vodilna vloga v procesu ponemčevanja. Učni jezik je bil izključno nemški, prav tako tudi učiteljski kader, ki je bil ob svojem pedagoškem delu vključen tudi v razne dejavnosti ŠDZ. Učitelji so prevzeli zlasti vodenje jezikovnih tečajev, nekateri izmed njih pa so bili tudi člani pomožne policije.

Stran 1 od 3: 1 2 3
Največkrat ogledani
fotografija -...

Celje 1942; Okrožni dan, esesovski polkovnik Otto Lurker, komandant urada policije in varnostne službe, glavni...

več...
fotografija -...

Celje: ob Savinji, zunanji skupinski portret: vojaki

več...
Čelada...

Kovinska vojaška čelada, francoski model M15 "Adrian", ki jo je uporabljala Jugoslovanska vojska pred drugo...

več...

Živilske karte za obleko na ime Štraus M.Milan, učitelj, Kruševac. Za obdobje od 1.10.1941 do 30.9.1942....

več...