Vsebinski sklopi

Nemški okupator je z namenom popolne germanizacije in nacifikacije dežele ter njenega prebivalstva takoj pričel z izvajanjem različnih raznarodovalnih ukrepov, ki so skupaj z vojnimi razmerami zaznamovali vsa področja javnega in zasebnega življenja.

ŠTAJERSKA DOMOVINSKA ZVEZA

Glavna vloga pri ponemčevanju slovenske Štajerske je bila namenjena Štajerski domovinski zvezi (ŠDZ) in njeni obsežni pronacistični propagandni dejavnosti. Šef civilne uprave dr. Sigfried Uiberreither je za zveznega vodjo ŠDZ s sedežem v Mariboru postavil avstrijskega nacista Franza Steindla, novi oblastniki pa so se pri oblikovanju vodstvene hierarhije naslonili na Kulturbund, organizacijo nemške narodne manjšine v Kraljevini Jugoslaviji, ki so jo 11. 5. 1941 z vsemi častmi kot celoto vključili v ŠDZ. ŠDZ je bila mišljena kot vmesna organizacija, ki naj bi ljudstvo vzgojila v nacističnem duhu in mu privzgojila nacistični sistem vrednot, nacionalsocialistično stranko pa bi na Spodnjem Štajerskem ustanovili šele čez nekaj let. Začasno oziroma stalno članstvo v ŠDZ je tako postalo nov kriterij za razvrščanje spodnještajerskega prebivalstva. Po temeljitih rasnih in političnih pregledih so več kot 90% prebivalstva vključili v ŠDZ in mu s tem podelili državljanstvo na preklic, medtem ko so izven organizacije brez skorajda vsakršnih pravic ostali t.i. zaščitenci. »Pravilni orientaciji« prebivalstva so služila velika zborovanja, ki jih je ŠDZ organizirala od maja 1941 do marca 1945. Tovrstne prireditve so bile organizirane na vseh nivojih – od celotnega okrožja (t. i.. »okrožni dnevi« so potekali poleti 1942), krajevne skupine pa vse do posameznega gospodarskega obrata, šole ali vasi.

Stran 1 od 4: 1 2 3 4
Največkrat ogledani
fotografija -...

Celje 1942; Okrožni dan, esesovski polkovnik Otto Lurker, komandant urada policije in varnostne službe, glavni...

več...
fotografija -...

Celje: ob Savinji, zunanji skupinski portret: vojaki

več...
Čelada...

Kovinska vojaška čelada, francoski model M15 "Adrian", ki jo je uporabljala Jugoslovanska vojska pred drugo...

več...

Živilske karte za obleko na ime Štraus M.Milan, učitelj, Kruševac. Za obdobje od 1.10.1941 do 30.9.1942....

več...