Vsebinski sklopi

Nemški okupator je z namenom popolne germanizacije in nacifikacije dežele ter njenega prebivalstva takoj pričel z izvajanjem različnih raznarodovalnih ukrepov, ki so skupaj z vojnimi razmerami zaznamovali vsa področja javnega in zasebnega življenja.

NEMŠKA MLADINA

Otrokom in mladini je bila namenjena organizacija Nemška mladina (Deutsche Jugend; DJ), ki je vključevala mlade med 10. in 18. (fantje) oziroma 21. letom (dekleta). Program organizacije je temeljil na nacionalsocialističnem svetovnem nazoru in vojaško obarvanem telovadnem drilu. Fante so skušali s predvojaško in tehnično vzgojo (modelarstvom, radioamaterstvom, motoroznanstvom) navdušiti za odhod v vojsko, dekleta pa so v najstarejši kategoriji seznanjali tudi z gospodinjstvom ter nego in vzgojo otrok. Dejavnosti Nemške mladine so se tesno povezovale s šolo, učitelji pa so bili v svojem prostem času dolžni prevzeti tudi vodenje mladinskih enot. Nemška mladina se je dejavno vključevala v politično živjenje krajevnih skupin ŠDZ – otroke so pripravljali na različne nastope v okviru ŠDZ, zaposlovali so jih kot nabiralce prispevkov za Zimsko pomoč in pomočnike pri raznih večjih zbiralnih akcijah. Pregledni nastopi članstva NM so bili del proslavljanja »okrožnih dni« oziroma »dni krajevnih skupin« - člani NM so se ponavadi predstavili na »jutranjih svečanostih« (Morgenfeier), kjer so nastopali s telovadnimi in pevskimi točkami. Vsako leto so organizirali tudi poletne in zimske športne igre NM.

Stran 1 od 2: 1 2
Največkrat ogledani
fotografija -...

Celje 1942; Okrožni dan, esesovski polkovnik Otto Lurker, komandant urada policije in varnostne službe, glavni...

več...
fotografija -...

Celje: ob Savinji, zunanji skupinski portret: vojaki

več...
Čelada...

Kovinska vojaška čelada, francoski model M15 "Adrian", ki jo je uporabljala Jugoslovanska vojska pred drugo...

več...

Živilske karte za obleko na ime Štraus M.Milan, učitelj, Kruševac. Za obdobje od 1.10.1941 do 30.9.1942....

več...