Vsebinski sklopi

Maja 1945 je celjsko prebivalstvo po petih letih trpljenja z navdušenjem pozdravilo partizanske osvoboditelje in z vero v lepšo bodočnost pričelo obnavljati domovino. Hkrati je nova oblast pričela z maščevanjem nad sodelavci okupatorja ter ostanki nemške manjšine, kmalu pa je sledil še obračun s političnimi nasprotniki.

ZADNJI DNEVI VOJNE, OSVOBODITEV IN PREVZEM OBLASTI

V zadnjih dneh druge svetovne vojne se je skozi Celje pomikala nepregledna množica umikajočih se nemških in kvizlinških vojakov ter civilistov. Del njih se je mirno predajal enotam vojske, narodne zaščite in oboroženih meščanov, precejšnje število pa si je bilo pripravljeno tudi s silo izboriti prost prehod na Koroško. Vendarle pa do večjih ekscesov ni prišlo in desetega maja 1945 so ob navdušenem sprejemu celjskega prebivalstva v mesto vkorakale prve večje partizanske enote. Ob enotah 4. operativne cone so fantje in možje s Celjskega domovino osvobajali tudi v drugih, zlasti prekomorskih enotah, na svoje domove pa so se postopoma začeli vračati pregnanci, taboriščniki, mobiliziranci ter druge razseljene osebe. Tako v Celju kot drugje je oblast prevzela nova politična garnitura, ki je izhajala iz partizanskih vrst oz. iz organov Osvobodilne fronte, oblikovanih že med vojno. Ob njej sta pomembno vlogo igrali še Jugoslovanska armada ter zlasti Oddelek za zaščito ljudstva oz. Ozna − varnostna služba in hkrati politična policija za boj proti t.i. notranjemu sovražniku, ki je delovala bolj ali manj samostojno in neodvisno od ostalih organov oblasti ter kot »jeklena pest« revolucije predstavljala svojevrstno državo v državi.

Največkrat ogledani
fotografija -...

Celje 1942; Okrožni dan, esesovski polkovnik Otto Lurker, komandant urada policije in varnostne službe, glavni...

več...
fotografija -...

Celje: ob Savinji, zunanji skupinski portret: vojaki

več...
Čelada...

Kovinska vojaška čelada, francoski model M15 "Adrian", ki jo je uporabljala Jugoslovanska vojska pred drugo...

več...

Živilske karte za obleko na ime Štraus M.Milan, učitelj, Kruševac. Za obdobje od 1.10.1941 do 30.9.1942....

več...